Home » AFFÄR » köpa zolpidem online

köpa zolpidem online

In Stock
Highlights:

Zolpidem används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Om du har problem att somna, hjälper det dig att somna snabbare, så att du kan få en bättre nattsömn. Zolpidem tillhör en klass läkemedel som kallas lugnande hypnotika. Det verkar på din hjärna för att få en lugnande effekt.

Denna medicinering är vanligtvis begränsad till korta behandlingsperioder på 1 till 2 veckor eller mindre.

Compare
Category:
Description

KÖPA ZOLPIDEM ONLINE
köpa zolpidem online används för att behandla ett visst sömnproblem (sömnlöshet) hos vuxna. Om du har problem att somna, hjälper det dig att somna snabbare, så att du kan få en bättre nattsömn. Zolpidem tillhör en klass läkemedel som kallas lugnande hypnotika. Det verkar på din hjärna för att få en lugnande effekt.köpa zolpidem online

Denna medicinering är vanligtvis begränsad till korta behandlingsperioder på 1 till 2 veckor eller mindre.

Hur man tar

Läs läkemedelsguiden och, om tillgänglig, patientinformationsbroschyren som tillhandahålls av din apotekspersonal innan du börjar ta zolpidem och varje gång du får en påfyllning. Om du har några frågor, fråga din läkare eller apotekspersonal.

Ta detta läkemedel via munnen på tom mage enligt instruktion av din läkare, vanligtvis en gång om natten. Eftersom zolpidem fungerar snabbt, ta det rätt innan du går i säng. Ta det inte med eller efter en måltid eftersom det inte fungerar lika snabbt.

Ta inte en dos av detta läkemedel om du inte har tid för en hel natts sömn på minst 7 till 8 timmar. Om du måste vakna innan det kan du ha viss minnesförlust och kan ha problem med att göra någon aktivitet som kräver vakenhet, till exempel körning eller drift av maskiner. (Se även avsnittet om försiktighetsåtgärder.) Dosering baseras på ditt kön, ålder, medicinska tillstånd, andra mediciner du kan ta och svar på behandlingen.

Öka inte din dos, ta den oftare eller använd den längre än föreskrivet. Ta inte mer än 10 milligram per dag. Kvinnor föreskrivs vanligtvis en lägre dos eftersom läkemedlet tas bort från kroppen långsammare än hos män. Äldre vuxna ordineras vanligtvis en lägre dos för att minska risken för biverkningar.

Om du plötsligt slutar använda detta läkemedel kan du ha abstinenssymtom (som illamående, kräkningar, rodnad, magkramper, nervositet, skakhet). För att förhindra uttag kan din läkare sänka din dos långsamt. Uttag är mer troligt om du har använt zolpidem productunder lång tid eller i höga doser. Berätta omedelbart till din läkare eller apotekspersonal om du har avgått.

Även om det hjälper många människor, kan denna medicinering ibland orsaka beroende. Denna risk kan vara högre om du har ett ämnesanvändningsstörning (t.ex. överanvändning av eller beroende av droger / alkohol). Ta denna medicinering exakt som föreskrivs för att minska risken för missbruk. Fråga din läkare eller apotekspersonal för mer information.

När det här läkemedlet används under lång tid kanske det inte fungerar lika bra. Prata med din läkare om detta läkemedel slutar fungera bra.

Berätta för din läkare om ditt tillstånd kvarstår efter 7 till 10 dagar, eller om det förvärras.

Du kan ha svårt att sova de första kvällarna efter att du slutat ta medicinen. Detta kallas rebound insomnia och är normalt. Det försvinner vanligtvis efter 1-2 nätter. Om denna effekt fortsätter, kontakta din läkare.

Bieffekter

Yrsel kan uppstå. Om denna effekt kvarstår eller förvärras, tala omedelbart till din läkare eller apotekspersonal.

Denna medicin kan göra dig sömnig under dagen. Berätta för din läkare om du har dåsighet på dagen. Din dos kan behöva justeras.

Kom ihåg att din läkare har ordinerat detta läkemedel eftersom han eller hon har bedömt att nyttan för dig är större än risken för biverkningar. Många som använder denna medicinering har inga allvarliga biverkningar.

Tala om för din läkare om något av dessa osannolika men allvarliga biverkningar uppstår: minnesförlust, mental / humör / beteendeförändringar (som ny / försämrad depression, onormala tankar, självmordstankar, hallucinationer, förvirring, agitation, aggressivt beteende, ångest ).

En mycket allvarlig allergisk reaktion mot detta läkemedel är sällsynt. Men få medicinsk hjälp direkt om du märker några symtom på en allvarlig allergisk reaktion, inklusive: utslag, klåda / svullnad (särskilt i ansiktet / tungan / halsen), svår yrsel, andningsbesvär.

Detta är inte en komplett lista över möjliga biverkningar. Om du märker andra effekter som inte nämns ovan, kontakta din läkare eller apotekspersonal.

Läkemedelsinteraktion

Läkemedelsinteraktioner kan förändra hur dina mediciner fungerar eller öka din risk för allvarliga biverkningar. Detta dokument innehåller inte alla möjliga läkemedelsinteraktioner. köpa zolpidem online

Förvara en lista över alla produkter du använder (inklusive receptbelagda / receptbelagda läkemedel och örtprodukter) och dela den med din läkare och apotekspersonal. Börja inte, stoppa eller ändra doseringen av några läkemedel utan din läkares godkännande.

En produkt som kan interagera med detta läkemedel är: natriumoxybat.

Andra mediciner kan påverka avlägsnandet av zolpidem från kroppen, vilket kan påverka hur zolpidem fungerar. Exempel inkluderar azol-antifungaler (såsom ketokonazol), rifampin, St. John’s Wort, bland andra.

köpa zolpidem online

Risken för allvarliga biverkningar (såsom långsam / grund andning, svår dåsighet / yrsel) kan ökas om detta läkemedel tas tillsammans med andra produkter som också kan orsaka dåsighet eller andningsproblem.

Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar andra produkter som opioidsmärta eller hosta (t.ex. kodin, hydrokodon), alkohol, marijuana (cannabis), andra läkemedel mot sömn eller ångest (som alprazolam, lorazepam, zopiklon), muskler avslappningsmedel (såsom karisoprodol, cyklobensaprin) eller antihistaminer (såsom cetirizin, difenhydramin).

Kontrollera etiketterna på alla dina läkemedel (t.ex. allergi eller hosta och kalla produkter) eftersom de kan innehålla ingredienser som orsakar dåsighet. Fråga din apotekspersonal om att använda dessa produkter på ett säkert sätt.

Lagring

Förvara vid rumstemperatur borta från ljus och fukt. Förvara inte i badrummet. Håll all medicinering borta från barn och husdjur.

Spola inte mediciner ner på toaletten eller häll dem i avloppet om du inte får instruktioner om det. Kassera den här produkten på rätt sätt när den har gått ut eller inte längre behövs. Konsultera din apotekare ellerditt lokala avfallsföretag. köpa zolpidem online köpa zolpidem online

Reviews (0)
0 ★
0 Ratings
5 ★
0
4 ★
0
3 ★
0
2 ★
0
1 ★
0

There are no reviews yet.

Be the first to review “köpa zolpidem online”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll To Top
Close
Close
Close

My Cart

Shopping cart is empty!

Continue Shopping